METODOLOGIA

Treballarem des del model integral humanista, proper i molt vivencial de base cognitiu-conductual, que propicia enfortir les capacitats i recursos propis de la persona i facilita que tinguem les nostres pròpies eines de gestió emocional

El meu tracte empàtic i proper amb les persones, juntament amb lexperiència danys de la meva pràctica de suport psicològic / emocional individual, permet un treball personal transformador.

Com a part de l’enfocament de la meva feina, incorporo el model de treball de Mindfulness i Compassió

La paraula mindfulness (atenció plena) és una traducció del terme sati* que fa referència a la capacitat de ser plenament conscients de la nostra experiència immediata del present. Aquesta capacitat de consciència sostinguda moment a moment davant les experiències és una habilitat que es pot aprendre.

Mindfulness si bé es refereix a la capacitat de mantenir el focus d’atenció del que està passant a l’aquí i ara, requereix fer-ho sense jutjar i amb una actitud d’amabilitat (Compassió) cap a la pròpia experiència**.

La teràpia orientada a Mindfulness, fomenta reestructurar la relació del pacient amb el problema: en lloc de desafiar directament els patrons de pensament, sentiment o conducta inadaptats, es pretén cultivar la curiositat i l’acceptació moment a moment de l’experiència incòmoda.

L’enfocament de treball a la cura professional es fa des de la Matriu de cura professional; una eina d’elaboració pròpia que, amb l’experiència del treball a entitats, pretén ser una guia d’implementació de la cura professional, tant per a les entitats, equips com per a les persones del col·lectiu professional. La Matriz contribueix a analitzar els factors que intervenen en la cura professional perquè pugui prevenir el desgast professional, els conflictes dins de les Institucions, així com l’assumpció de responsabilitats de tots els actors implicats en les intervencions.


*Sati: de l’extinta llengua pali, idioma en què es van escriure originàriament els relats i ensenyaments de Buda.
**D. J. Siegel, Germer, i Olendzki (2009) i R. D. Siegel (2011)

Cecília Gelpí Arroyo
> Psicòloga 11.767 COPC
> Trained Mindfulness Facilitator (UCLA)
> Member of International Mindfulness Teachers Association
> IMTA Certified Mindfulness Teacher, Professional Level (CMT-P)

Este trabajo tiene la licencia CC BY-NC-SA 4.0